Polityka Prywatności i Polityka cookies

t

Polityka COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej ohmylive.blog prowadzonej przez Magdalenę Przemus, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Tamilove Magdalena Przemus,  NIP: 6342573759, REGON: 362165350.

Definicje:

 1. Administrator : Tamilove Magdalena Przemus,  NIP: 6342573759, REGON: 362165350.
 2. Strona internetowa :  strona internetowa pod adresem: https://ohmylife.blog
 3. Użytkownik : każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej

Dane osobowe:

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie takich jak dodanie komentarza, zapisanie do newslettera
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. W razie wszelkich wątpliwości Użytkownik może kierować pytania na maila: [email protected] Użytkownikowi przysługują prawa do: 1. wglądu do swoich danych osobowych,
 6. 2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO. 3. Administrat1or informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych: hostingodawca, 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną w domenie https://ohmylife.blog/ oraz sklepie internetowym    https://ohmylife.blog/shop/ (dalej: Serwis).

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Tamilove Magdalena Przemus Bielsko Biała, ul. Ustronie 17 NIP: 6342573759 

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

4. Dane zbierane przez Administratora będą:

– przetwarzane zgodnie z prawem,

– przetwarzane w określonych celach, nie udostępniane i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami,

– poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania,

– przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania.

 1. Zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych.

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a) imię;

b) nazwisko;

c) adres dostawy;

d) numer telefonu;

e) adres e-mail;

f) nazwa firmy;

g) numery: NIP, REGON, KRS

i) IP urządzenia;

j) Informacje zbierane przez Cookies: Język, region, preferencje produktowe w celu prezentacji treści reklamowych.

2. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i oferowanych usług, dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz jego funkcjonalności.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a. Realizacji zamówień w sklepie internetowym 

b. Realizacji płatności za zamówienie 

c. Dostarczenie zamówionych produktów przez firmy kurierskie 

d. Wysyłki newslettera oraz ofert na wskazany adres e-mail

 e. Moderacji komentarzy oraz odpowiadania na zapytania 

f. Ewidencji sprzedaży 

g. rejestracji konta,  Użytkownika oraz realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji Regulaminu art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

h. komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych relacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

i. promowania przez Administratora produktów i usług własnych oraz poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych jak newsletter o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

j. Udzielenia dostępu do informacji o nowościach, promocjach, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

i) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu przeglądu aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

J. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 k. W każdym z powyższych przypadków gdy podanie danych jest dobrowolne, konieczne jednak do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

III.

Okres przechowywania danych

Okresy przetwarzania danych uzależnione są od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu.

a) Podczas założenia konta w sklepie internetowym – do czasu wypowiedzenia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną np. usunięcie konta.

b) Podczas zakupów – okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy o rachunkowości czy ordynacji podatkowej, także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego.

c) W celach marketingowych np. Newsletter  – do czasu zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu.

IV. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać udostępnione:

a. podmiotom powiązanym z Administratorem

b. podmiotom współpracującym z Administratorem

c. podwykonawcom, w podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane

systemy i rozwiązania informatyczne,

d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,

e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe, 

f. kancelarii prawnej.

2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą/będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Użytkownik Serwisu ma prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych

– sprostowania danych

– usunięcia danych

– ograniczenia przetwarzania danych

– przeniesienia danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie

usprawiedliwionego interesu administratora

– wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,

w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz

do profilowania.

VI. Postanowienia końcowe

1.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

2. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

O Ciasteczkach

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 1. ↩︎